Algemene voorwaarden:

1. Aanmelding

 • Aanmelden kan via de website, de mail of telefonisch voor een bepaald programma of in overleg voor een op maat gemaakt programma.
 • Een aanmelding is definitief na betaling óf zodra het programma van start is gegaan. Het terugsturen van ingevulde vragenlijsten aan Energiek & Vitaal wordt ook gerekend tot de start van het programma.

2. Betaling

 • De factuur voor het programma dient voor aanvang van het programma betaald te zijn, of uiterlijk binnen twee weken na toesturen, tenzij anders aangegeven (incl. 21% btw).
 • In overleg kunnen supplementen via Energiek & Vitaal besteld worden. De kosten hiervan worden in een aparte factuur doorberekend (incl. 9% btw).
 • Facturen voor materialen of supplementen dienen binnen twee weken na toesturen betaald te zijn.
 • Bij een tweede aanmaning wordt de hoogte van het bedrag met 10% administratiekosten vermeerderd.

3. Annulering

 • Een programma kan geannuleerd worden. Hier zijn wel kosten aan verbonden:
  * Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten,
  * Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang is 50% van het totaalbedrag verschuldigd,
  * Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang is het totaalbedrag verschuldigd.
 • Als deelnemer na aanvang van een (individueel) programma besluit te stoppen, is er geen recht op restitutie.
 • Indien deelnemer psychiatrische of verslavings problematiek verzwijgt, kan Energiek & Vitaal het programma beëindigen. In dat geval is er geen recht op restitutie.
 • Bij onvoldoende deelnemers voor een groepsprogramma kan Energiek & Vitaal een programma annuleren. In dit geval zal de deelnemer uiterlijk 1 week van te voren hiervan per mail bericht krijgen. In dit geval worden uiteraard alle programmakosten teruggestort.

4. Aansprakelijkheid

 • Indien deelnemer mogelijk relevante informatie over zijn/haar gezondheid of medicatie niet vertelt, kan dit mogelijk negatieve gevolgen hebben op de effectiviteit van het programma.
 • Energiek & Vitaal werkt uitsluitend met vrij verkrijgbare supplementen, niet met medicijnen. Energiek & Vitaal geeft adviezen over supplementen, maar is niet verantwoordelijk voor mogelijke nadelige gevolgen bij gebruik hiervan.

5. Vertrouwelijkheid

 • Deelnemers hebben te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens in hun dossier zitten. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk of per mail gedaan worden. Energiek & Vitaal zal hier binnen 1 week inzage in geven, of toelichten waarom dit binnen deze termijn niet haalbaar is (vb bij afwezigheid ivm vakantie).
 • Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk door Energiek & Vitaal behandeld. Er zal zonder voorafgaande toestemming geen gegevens worden gedeeld met anderen, tenzij dit wettelijk vereist is, of noodzakelijk voor het voeren van een goede boekhouding.
 • In geen enkel geval zullen gegevens worden doorverkocht.